Sözleşmeli Zabıt ve İcra Katipliği Uygulama Sınavı Sonuçları
  13.05.2022

  T.C.
  MUŞ
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ VE SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAVA ALINACAKLARA İLİŞKİN DUYURU


              Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazılarına istinaden Komisyonumuza verilen izin doğrultusunda;
               Muş Adliyesi ve Mülhakat Varto Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği için yapılan uygulama sınavı sonrası ve Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği için mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin listeye aşağıdaki linke tıklanarak ulaşılabilecektir.
                Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınava tahsis edilen kadronun en çok doğru kelime yazan adaylardan  üç katı çağrılmıştır. (Tahsis edilen Kadro Sayısı 4 olup 4*3 = 12 kişi)
                  Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınava tahsis edilen kadronun en çok doğru kelime yazan adaylardan üç katı çağrılmıştır. (Tahsis edilen Kadro Sayısı 2 olup 2*3 = 6 kişi)
                Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerinin karşısında yazılı tarihlerinin belirtildiği gün aşağıda belirtilen (Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklemiş oldukları belgeleri dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak getirmeleri) belgeler ile birlikte hazır bulunması gereken saatten en geç 30 dakika öncesinde Muş Adliyesi'nde hazır bulunmaları,
                 Sınava gelen adayların nüfus cüzdanı veya ehliyet ile birlikte hazır bulunmaları gerektiği, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2022

   

  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ

   

  Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ

   

  İSTENİLEN EVRAKLAR

  1-Başvuru formu çıktısı,
  2-Öğrenim durumuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya verildiği öğrenim kurumunca onaylanmış örneği ile birlikte bir adet fotokopisi,
  3-Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası aslı ile birlikte bir adet fotokopisi,
  4-KPSS sonuç belgesi, (barkotlu bilgisayar çıktısı)
  5-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Fotoğraflı ve Bilgisayar ile Yazılmış Olmalı)
  6-Sağlık beyanı formu,
  7-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
  8-Askerlik Durum Belgesi,
  9-Adli Sicil Kaydı,
  10-2 (İki) adet biyometrik fotoğraf, 
  11-Mal Beyanı formu,
  12-Aile Nüfus Kayıt Tablosu, 
  13-Kimlik Fotokopisi,

  Adres

  Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi Muş Adalet Sarayı

  Telefon

  0 436 212 15 91

  E-Posta

  muscbsisaretadalet.gov.tr